Eko Hybres AUDYT, SZKOLENIA, DORADZTWO

Eko Hybres

Z myślą o naszych Partnerach i Klientach stworzyliśmy innowacyjne programy audytorskie, doradcze oraz szkoleniowe. Dla kogo dedykowane są nasze usługi?

PRACOWNICY FIRM

Program szkolenia w zakresie prewencji przeciwpożarowej oraz profesjonalnego transportu i magazynowania baterii li-ion (LIB)
Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom jakie zagrożenia wynikają z nieprawidłowego postępowania z bateriami litowo-jonowymi. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu radzenia sobie z bateriami, rozpoznawania potencjalnego zagrożenia i sposobów zapobiegania zdarzeniom pożarowym.
Program szkolenia:
 1. Omówienie tematów związanych z przyjęciem i wysyłką baterii – sposób transportowania, zabezpieczenia, źródeł dostaw, rozładunków, załadunków.
 2. Wytyczne dotyczące sposobów magazynowania: wyznaczenie odpowiednich miejsc i stref magazynowania, dostosowanie pojemników.
 3. Wskazówki i dobre praktyki dotyczące:
  * podstawy działania baterii li-ion,
  * identyfikacji i łagodzenia incydentów pożarowych baterii,
  * sposobów postępowania przy zdarzeniach pożarowych, zabezpieczeń,
  * praktyk w zakresie zapobiegania pożarom i zmniejszenia uszkodzeń.
 4. Otrzymanie dokumentu dobrych praktyk w zakresie postępowania z bateriami litowo jonowymi
 5. Wydanie certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia.
 6. Audyty kontrolne na życzenie Klienta.

FIRMA

Usługi doradcze wraz z certyfikacją w zakresie prewencji przeciwpożarowej oraz profesjonalnego transportu i magazynowania baterii litowo-jonowych (LIB)
Usługi doradcze wraz z certyfikacją ma na celu opracowanie, wdrożenie i wskazanie metod postępowania w procesach związanych z bateriami litowo-jonowymi. Wdrożenie systemu pozwoli na dokładne ustalenie procesów dotyczących postępowania z bateriami litowo-jonowymi oraz wpłynie na ciągłe doskonalenie się w tym obszarze.
Program szkolenia:
 1. Audyt wstępny u Klienta i opracowanie oceny ryzyka.
 2. Zidentyfikowanie procesów, opracowanie i wdrożenie instrukcji związanych z postępowaniem z bateriami litowo-jonowymi, sposobami transportowania oraz magazynowania baterii litowo-jonowych.
 3. Przeprowadzenie szkolenia dla personelu z zidentyfikowanych procesów w firmie, dokumentacji oraz:
  * identyfikacji i łagodzenia incydentów pożarowych baterii,
  *zabezpieczeń i sposobów postępowania przy zdarzeniach pożarowych,
  *praktyk w zakresie zapobiegania pożarom i zmniejszenia uszkodzeń.
 4. Weryfikacja i certyfikacja systemu zakończona oceną zgodności:
  – stosowania instrukcji i wytycznych dotyczących postępowania z bateriami litowo-jonowymi
  – sprawdzenie kompetencji wiedzy pracowników,
  – zgodność z przepisami prawa i normami
  – ocena efektów działalności przedsiębiorstwa po wdrożeniu systemu.
 5. Opracowanie dobrych praktyk dla audytowanego dotyczący postępowania z bateriami litowo-jonowymi w jego organizacji.
 6. Wydanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zgodnego z Polityką Środowiskową EkoHybres.
 7. Audyty nadzoru mające na celu sprawdzenie i ocenę wdrożenia, utrzymania i skuteczności wymagań zgodnych z certyfikacją.

W celu uzyskania szczegółów ofert zostaw swoje dane. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h.